História a vznik frimy - PILVIT s.r.o.

Okolo roku 1800, ...

... v terajšom areáli firmy PILVIT stál mlyn, ktorého správcom bol Merva. Jeho pokračovateľom bol zať, Štefan Peklanský, ktorý približne v roku 1850 pristavil k mlynu aj pílu.Píla bola poháňaná dvoma kolesami na vrchnú vodu so spádom 4 m a výkonom 2,8 koňských síl.Od toho roku môžeme datovať aj históriu piliarskej výroby v osade Dolina.
Ďalším vlastníkom a pokračovateľom tejto výroby bol od roku 1900 Štefan Balucha, zať Štefana Peklanského. No najväčším reorganizátorom a modernizátorom píly a piliarskej výroby bol od roku 1931 až do neskorého dôchodku p. Jozef Adamkovič.
Svoju reorganizáciu začal v roku 1946, keď zmenil vodný chod píly a mlyna na dieselový pohon. O dva roky neskôr (15. 7. 1948) p. Jozef Adamkovič kúpil moderný gáter a parný stroj, ktorý postavil neďaleko svojho domu.

Gáter bol poháňaný parným strojom s výkonom 12 atm. V roku 1949 bola činnosť mlyna a píly odstavená a zničená bývalým režimom. Nová píla pracovala ešte do roku 1953, hoci s veľkými prekážkami, poháňaná už dieselovým motorom a neskôr aj elektromotorom.
Pokračovaním znárodňovania osobného majetku do vlastníctva štátu, bol donútený tento nový gáter v roku 1960 odovzdať pod správu Jednotného roľníckeho družstva (JRD) vo Víťazi.
O osem rokov neskôr sa vedenie JRD rozhodlo presťahovať gáter z osady Dolina do Víťaza, na ktorom p. Adamkovič znova začal pracovať. Svoje vedomosti a poznatky z praxe odovzdával až do neskorého dôchodku svojmu vnukovi Pavlovi Adamkovičovi.

Súčastnosť - PILVIT s.r.o.

Zmenou politiky štátu ...

... v máji 1993 v týchto prenajatých priestoroch Poľnohospodárskeho družstva Branisko so sídlom v Širokom, vzniká firma Pavol ADAMKOVIČ -PILVIT.
V prvých mesiacoch sa zaoberala porezom drevnej hmoty pre občanov a firmy v okolí. V ďalších mesiacoch majiteľ firmy rozšíril svoju činnosť o nákup guľatiny a predaj stavebného reziva.
Koncom roku 1993 kúpil drevoobrábací stroj Robland na výrobu opracovaných drevených výrobkov. V tomto roku zamestnával piatich zamestnancov.
Pre neochotu vedenia Poľnohospodárskeho družstva Branisko so sídlom v Širokom povoliť oplotenie prenajatých priestorov a modernizáciu - výmenu strojov, začal v roku 1996 majiteľ firmy s výstavbou vlastného výrobného areálu v osade Dolina, práve na mieste, kde sa od roku 1850 začala písať história piliarskej výroby.
Do konca roku 1996 sa pozemok odvodnil, postavil sa kaskádovitý oporný múr a čiastočne oplotenie. O rok neskôr bola daná do prevádzky výrobná hala s linkou - dopravníkmi, gátrom RZ 71 na porez guľatiny, omietacou pílou so skracovacími pílami a úzkokoľajovou dopravou pre manipuláciu s rezivom.
K 30. 4. 1998 firma ukončila svoju činnosť v prenajatých priestoroch Poľnohospodárskeho družstva a od 1. 5. 1998 má svoje stále sídlo vo Víťaze - časti Dolina č. 340.
V roku 1998 bola daná do užívania kotolňa a sušiareň reziva o objeme 30 m3. Na poschodí výrobnej haly sa dobudovala stolárska dielňa. Počet zamestnancov sa zvýšil na 18 ľudí. V roku 1999 sa vykonávali terénne práce - ochrana pred povodňami. V prvom štrvťroku 2000 pribudla štvorstranná fréza a kalibračná brúska.
Ešte do konca roka sa postavila budova - Odbyt výrobkov s dvoma garážami. Pre záujem zákazníkov zo zahraničia o rezivo sa začalo s jej vývozom.
Pre veľkú palivovú spotrebu vozidla Tatra -148a Hon 25 sa ich majiteľ rozhodol predať. V roku 2001 zakúpil Tatru - 815 s PENZ 91, ktorá mala úspornejšiu spotrebu paliva. Kúpil sa aj lis na výrobu ekobrikiet.
Do januára 2002 bola daná do prevádzky ďalšia sušiareň reziva o objeme 20 m3. Čiastočne sa vyasfaltovali prístupové a vnútorné komunikácie podniku apribudoval sa výškový žeriav MB 80 /100 s dráhou 18 m. Stav zamestnancov vzrástol na 20 pracovníkov.
V roku 2003 firma oslávila 10. výročie jej vzniku. Firma počas roka uskutočnila dokončenie plynovej prípojky, bol vybudovaný prístrešok na sušené rezivo a ekobrikety, bola opravená vonkajšia stena sušiarne zatepľovacou technológiou, bola vymaľovaná spoločenská miestnosť a iné. Investovali sme do modernizácie briketovacieho lisu, tým, že sa vymenila elektronika za počítačovú jednotku.
SlovakiaHungaryPoland