Get Adobe Flash player

Firma Pavol Adamkovič - PILVIT

Založená na základe ohlásenia vykonávania živnosti na Živnostenskom oddelení Obvodného úradu v Prešove dňa 31. 3. 1993.
Živnostenský list bol právoplatne vydaný dňa 14. 4. 1993 pod č. Zo 2469/1993 Se.
Začiatok činnosti sa datuje od 1. 5. 1993.
Hlavnými činnosťami, ktorými sa zaoberá firma, je piliarska výroba a porez dreva, obchodná činnosť s drevom a rezivom a sprostredkovanie obchodu.
Činnosť bola neskôr rozšírená o cestnú a nákladnú dopravu na základe Koncesnej listiny z 18. 10. 1994 č. ŽO-94/4992 ZSE.

V roku 2001 sa predmet podnikania rozšíril o tieto činnosti - stolárske a tesárske práce,výroba nábytku, výroba okien a dverí, sklenárstvo a rámovanie obrazov, výroba a montáž jednoduchých výrobkov z dreva, výroba drevených brikiet, ťažba a manipulácia s drevom, elektroinštalatérstvo, uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien,kúpa tovaru na účely jeho predaja, prenájom nehnuteľností, strojov, nástrojov a dopravných prostriedkov, sprostredkovanie služieb, výroby a dopravy.

Výrobné, skladovacie a predajné objekty firmy sa nachádzajú v katastrálnom území obce Víťaz a v jej časti Dolina na hlavnom cestnom ťahu Prešov - Víťaz - Dolina - Krompachy.
Obchodné aktivity sa rozvíjajú prevažne v regiónoch Prešovského a Košického kraja, no časť aktivít smeruje aj do zahraničia a to najmä do susedného Maďarska, Rakúska a Nemecka.

Štruktúra firmy - Firma Pavol Adamkovič - PILVIT patrí veľkosťou medzi malé závody. V súčasnosti zamestnáva 20 zamestnancov, no vprípade zvýšenej potreby zamestnáva výrobných pracovníkov formou dohôd. Stav zamestnávania je stabilizovaný. V nadväznosti na rozširovanie výrobných kapacít sa bude uvažovať s primeraným nárastom zamestnancov.

Stratégia firmy - zvyšovať a skvalitňovať výrobu, zameriavať sa na kvalitu finálnych stolárskych výrobkov, starostlivosť o pracovné prostredie a sociálne zabezpečenie zamestnancov, investície do modernizácie technologického vybavenia.

 

Základné aktivity firmy - spracovanie drevnej hmoty na stavebné rezivo a stolárske sušené rezivo,výroba stavebno-stolárskych výrobkov, napr. dverí, okien, podlahových a obkladových dosák, líšt, jednoduchých nábytkových doplnkov, sušenie mäkkého a tvrdého dreva na objednanie zákazníka, predaj drevného odpadu (odrezkov, pilín) a ekobrikiet, montáž stavebno-stolárskych výrobkov.

 

Základnú surovinu - drevnú guľatinu firma nakupuje od stálych dodávateľov. Ročný nákup a spracovanie tejto suroviny predstavuje 9 000 m3. Asi 60 % z tohto množstva predstavuje smrek a jedľa.Spracovávame rôzne dreviny, napr. smrek biely, jedľa, smrekovec, borovica, dub, buk, topoľ, javor, breza, orech a iné.Sušenie reziva sa prevádza v dvoch teplovzdušných sušiarňach riadených automatizovaným systémom o celkovej kapacite 60 m3 (40 m3 a 20 m3).

 

 

 

PILVIT on Facebook

PILVIT - Pavol Adamkovič

PREDAJ REZIVA

STAVEBNÉ STOLÁRSTVO

Víťaz - Dolina č. 340
082 38 Víťaz

 tel.: +421 (0) 51 / 791 64 59

mobil: +421 (0) 905 408 901

          +421 (0) 910 408 901

e-mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  web:  www.pilvit.sk

qrcode pilvit

Pilvit - Videoprezentácia

Oznámenie o výsledku